EDILCLIMA

Edilclima bola založená v roku 1977 ako projekčná firma pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. V roku 1978 bola prvou firmou, ktorá vytvorila vlastné softvérové oddelenie, aby vytváralo výpočtové programy pre podporu projektovania systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie a overovanie, či sú navrhnuté v súlade s právnymi predpismi.

Hlavným zameraním softvérového oddelenia firmy Edilclima vždy bolo zvládnutie metód výpočtu a noriem. Experti firmy Edilclima sa podieľali na normotvornej činnosti CTI a CEN. Svojimi riešeniami častokrát predbiehali samotné normy, a to v zhode s požiadavkami odborných združení a po tom, čo si urobili vlastné "praktické testy" vo svojom internom projekčnom oddelení.

Vďaka tomuto prístupu sa stali za ostatných 20 rokov softvéry firmy Ediclima uznávanými referenciami, ktoré častokrát predvídali normatívne požiadavky, a napomáhali vzdelávaniu a vyškoleniu odborníkov.

Technická kompetentnosť získaná počas viac než 30 rokov výskumu a vývoja projektových riešení pre systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie, kompletnosť produktovej palety a vysoká kvalita podporných služieb (technická podpora, školenia, fórum atď.) urobili z firmy Edilclima referenčný zdroj pre tisícky odborníkov z oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie.

Cieľom firmy Edilclima je poskytovať flexibilné výpočtové pomôcky na podporu odbornosti a rozhodovania odborníkov z oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie. Jednoduché riešenia pre navrhovanie nemajú brániť dodržiavaniu požiadaviek na formu a preukaznosť, čo požadujú mnohí odborníci.

CENTRÁLA SPOLOČNOSTI

Edilclima S.r.l.
Via Vivaldi, 7  - 28021 - Borgomanero (NO) - ITALY

Identifikačné číslo: Novara 00 46 047 00 32

Základné imanie: 15 600 €

See also

Objavte softvérové riešenia pre návrh vykurovania, vetrania a klimatizácie.